Velkommen til
Laeskogen Begravelsesbyrå

Laeskogen Begravelsesbyrå hjelper til med begravelser i Østre Toten, Vestre Toten og Gjøvik. Vi yter også bistand og hjelp i andre nabokommuner ved behov. 

Vårt begravelsesbyrå bygger på tre kjerneverdier som preger alt hva vi foretar oss. Disse verdiene er Ekte, Verdig og Nær. Samtidig ønsker vi å være en Kulturbærer i vårt lokalområde.

Du når oss på vakttelefonen 24 timer i døgnet, også i helger og høytider.

Vi er i nærheten når du trenger oss.

korn

Ansvarlige valg for fremtiden

Laeskogen Begravelsesbyrå tar det grønne skiftet på alvor, og fokuserer på bærekraft gjennom hele vår virksomhet. Det innebærer at bærekraft er en del av alt vi gjør – fra kistene vi tilbyr, strømmen vi bruker i lokalene våre og helt ned til dressene vi bruker.

Våre gravferdskonsulenter er kunnskapsrike og kan hjelpe deg med å ta de riktige valgene når gravferden skal organiseres.

En del av Begravelsesbyrået Innlandet

Laeskogen Begravelsesbyrå er en av fem avdelinger i Begravelsesbyrået Innlandet.

​Med avdelinger på Vestre og Østre Toten, Gjøvik, Lillehammer og Valdres er vi et naturlig og godt valg i store deler av Innlandet.

Vi jobber etter et sett felles verdier, som er ekte, verdig og nær.

Gravferdsalliansen Far Vel

Laeskogen Begravelsesbyrå er stolt medlem av Gravferdsalliansen Far Vel, som består av frittstående lokale begravelsesbyråer over hele landet. Som allianse skal vi utvikle de beste produktene som trengs for hver unike kunde – uansett hva som trengs i sammenheng med et dødsfall, seremoni eller tiden etter.

farvel orig

Virke Gravferd

Vårt byrå ​er medlem av bransjeorganisasjonen innen gravferd, Virke Gravferd.

Gjennom medlemskapet har vi forpliktet oss til å følge «Virke Gravferds Standard for god gravferdsskikk» til enhver tid.

virkegravferd 2000x610