hvem kan hjelpe meg 1 orig

Det gjør vondt å miste en du er glad i:
Hvem kan hjelpe meg i min sorgprosess?

De viktigste ressursene for å leve gjennom en sorg, har vi inne i oss selv! Vi er forskjellige og vi sørger forskjellig. Derfor vil også vegene ut av sorgen være ulike fra person til person.

I tillegg til at det gjør vondt – og vi er fortvilet og lei oss, fører sorg ofte med seg søvnmangel, konsentrasjonssvikt og mindre matlyst. Noen får et veldig behov for å gjøre en hel masse («jobbe seg igjennom sorgen»), mens andre kjenner på at de ikke orker å gjøre noe som helst. Noen får veldig behov for å være alene, mens andre kjenner på utrygghet om de ikke har folk rundt seg hele tiden. Noen lar fortvilelsen gå over i aggresjon, enten man er sint på noen i helsevesenet, Gud eller andre mennesker. Atter andre kjenner på dårlig samvittighet. Det kan være fordi de føler de ikke besøkte den døde ofte nok, at de ikke var til stede når vedkommende døde, eller at det gjenstår uoppgjorte forhold som de aldri rakk å snakke ut om.

I de aller fleste tilfellene vil disse symptomene bli borte etter hvert som tiden går. Men det er lov å gi seg tid til å sørge. Man kan ikke «skynde seg» for å bli ferdig med sorgen. Mange forteller også at sorgen varierer i styrke fra dag til dag. Den ene dagen kjenner de at livskreftene strømmer og man tror at sorgen er i ferd med å slippe taket, for så å oppleve nattsvart fortvilelse dagen (eller timen) etter.​

​​Noen finner også hjelp i å lese andres tanker om sorg. Både bokhandelen og et søk på internett finner fram til utallige bøker om temaet.

Selv om det er viktig å peke på dine egne ressurser som det viktigste i sorgarbeidet, skal vi ikke undervurdere det gode nærvær med fortrolige familiemedlemmer og venner. Noen ganger er det godt å snakke, andre ganger er det godt bare å være stille sammen.

Det siste er viktig å huske også om du er sammen med noen som sørger: Det er ikke alltid de mange og velvalgte ordene som betyr mest. Stillhet, en klem, en hånd som holder, en favn å gråte i kan ofte bety mer. Eller ei kyllinggryte til den som ikke orker å ta tak i middagslagingen selv.

Noen ganger blir mennesker sittende fast i sorgen. Den gir seg «aldri». Andre ganger kan gammel og uforløst sorg komme til overflaten igjen. Da kan det være lurt å oppsøke profesjonell hjelp. Det naturlige «begynnersted» er fastlegen, som eventuelt kan vise videre til andre med spesiell kompetanse.

Prestene har som oftest også stor og rik erfaring i å snakke med mennesker i sorg.

Denne artikkelen er skrevet av Begravelsesbyrået Innlandet AS, februar 2013. Vi håper artikkelen var nyttig og informativ. Dersom du har spørsmål eller kommentarer kan du sende mail til daglig leder Jacob Håvelsrud Svarre på jacob@kampenes.no. Om du ønsker en samtale om ulike spørsmål, er du alltid velkommen til å ta direkte kontakt med oss.

Begravelsesbyrået Innlandet AS omfatter «Kampenes Begravelsesbyrå» i Valdres, «Laeskogen Begravelsesbyrå» på Lena, «Nettum Begravelsesbyrå» i Gjøvik, «Nettum Raufoss Begravelsesbyrå» på Raufoss og «Lillehammer Begravelsesbyrå» på Lillehammer.