jacob svarre b rebil 02 side orig

To kilder til økonomisk støtte

Så lenge vi snakker om økonomisk støtte til selve gravferden, finnes det i hovedsak to kilder:

  • Nav
  • Fagforening.
    OBS Langt fra alle fagforeninger har såkalte gravferdskasser.

Forsikringsselskap

Legg merke til at første avsnitt begrenser seg til økonomisk støtte til gravferden.

Dersom vi tenker på andre utbetalinger som utløses ved selve dødsfallet, vil det være lurt å undersøke om det finnes livspoliser og andre forsikringsordninger.