arv og skifte 1 orig

Om bankkonto og utgifter som forfaller før skiftet er i orden


Normalt vil alle bankkonti som eies av avdøde bli stengt. Noen banker vil godta utbetalinger for å dekke regninger som helt klart skal belastes avdødes bo, som f.eks. gravferdsregningen og minnesamvær. ​Det kan derfor være lurt å snakke med banken.

Alle disposisjonsfullmakter opphører ved død. Det betyr også at en gjenlevende ektefelle ikke får tilgang til kontoen dersom det er avdøde som eier kontoen.

Banken vil kreve skifteattest ( se nedenfor ) før kontoen blir gjenåpnet. Dersom det er flere personer nevnt i en skifteattest, må det også foreligge skriftlig fullmakt til den/de som møter i banken, fra samtlige arvinger.

Hvis banken stenger kontoen, kan det være vanskelig å betale regninger som kommer til avdøde. Vårt råd er da at man ringer til kreditorene og forteller av vedkommende er død og at regningene blir betalt så snart dere får tilgang til konto. Alle seriøse kreditorer vil akseptere dette uten å sende purringer, rentekrav eller trussel om inkasso.

Ta kontakt med skifteretten

Etter alle dødsfall skal det foretas et skifte ( eller et “uskifte” ) Det skjemaet som fylles ut i samtale med begravelsesbyrået når vi planlegger gravferden, handler om “å melde dødsfallet” til lensmannen / politiet. Dette skjemaet erstatter på ingen måte de skjemaer som må til for å gjennomføre et skifte.

Skifteretten sender et orienteringsbrev til kontaktpersonen for dødsfallet.

Politikontoret ser helst at den/de som skal ordne skiftet, tar kontakt direkte med skifteretten.