Nye familierelasjoner skaper nye utfordringer

Nye familierelasjoner skaper nye utfordringer

Hvem bestemmer gravferden når mor eller far dør: ​voksne barn fra første ekteskap, eller den nye samboeren?

For å kunne svare på spørsmålet, må vi først vite mer om samboerforholdet. Lovens forskrifter sier at samboeren har rett til å sørge for gravferd dersom samboerforholdet «etter en helhetsvurdering framstår som ekteskapsliknende».