En gravferd har også en økonomisk side. Noen kjenner det vanskelig å snakke om dette, de er redde for å gi inntrykk av at de ikke ønsker det aller beste for sin kjære. Det er ikke galt å snakke åpent om den økonomiske siden av en gravferd!

​Gravferdsbyrået gir gjerne informasjon – og viser hvordan kostnader kan reduseres om det er ønskelig eller nødvendig.

Kostnadene ved en gravferd kan variere ganske mye – og, som ellers i livet, må vi betale for det vi bestiller. Vanligvis er det avdødes bo som betaler for gravferden, men vi gjør oppmerksom på at den som sørger for gravferden er ansvarlig for de kostnader som påløper.

planlegg egen gravferd orig

Krav til prisinformasjon

Fra og med 1. januar 2013 er det fastsatt en egen forskrift om prisopplysninger for gravferdstjenester. Det er spesielt kapittel 4 i denne forskriften som omfatter gravferdstjenestene.

Forskriften krever at begravelsesbyrået har to typer informasjon på internett:

  • Prisoversikt for gravferd i de ulike kommunene byrået dekker.
  • En fullstendig prisliste.

Begge disse tingene finner du nederst på denne siden.

Støtte til gravferd

Gravferdsstøtte fra NAV

Mange vil huske at alle fikk gravferdsstønad for noen år siden. Denne ordningen ble avviklet tidlig på 2000-tallet. I dag gir NAV to typer stønader:

  • Behovsprøvd gravferdshjelp
  • Refusjon av båretransport

Du finner mer informasjon om støtten fra NAV her.

Gravferdskasse i fagforeningen


Noen fagforeninger har gravferdskasser. Det gjelder spesielt forbund som er knyttet til LO. Dersom avdøde var medlem, kan det være lurt å undersøke om vedkommende har rett til utbetaling. 

Du finner mer informasjon om dette her.

Prisliste og eksempler