Laeskogen Begravelsesbyrå er det største begravelsesbyrået i Lena.

Vårt begravelsesbyrå bygger på tre kjerneverdier som preger alt hva vi foretar oss. Disse verdiene er Ekte, Verdig og Nær. Samtidig ønsker vi å være en Kulturbærer i vårt lokalområde.

For å ivareta deg som pårørende best mulig, tilstreber vi alltid at:

  • du fortløpende oppdateres og konsulteres ved behov før, under og etter gravferden.
  • alle eksterne aktører, som kirke, politi og NAV med flere, får skjema og informasjon raskest mulig – senest neste virkedag etter vi har mottatt ny informasjon fra familien.
  • du får et prisoverslag og gjennomgang av gravferden.
jacob svarre 20 lae og net 1

Byrået er medlem av bransjeorganisasjonen innen gravferd, Virke Gravferd. ​Vi har forpliktet oss til enhver tid å følge «Virke Gravferds Standard for god gravferdsskikk».

Vi har fokus på at våre medarbeidere skal ha høy kompetanse. Derfor følger alle ansatte «kompetansestigen» hos Virke Gravferd, som består av 3 år med fagkurs. Alle våre ansatte har også vært hos våre steinprodusenter for å lære om steinfaget, slik at vi kan gi våre kunder best mulig veiledning ved valg av gravstein.

Vi har stor steinutstilling under tak – ta gjerne kontakt for en uforpliktende visning eller samtale.

I vår drift har vi også erfaring med mer enn 15 år med undervisning, rådgivning og foredrag for blant annet frivillige organisasjoner, konfirmanter, skoleelever og helsepersonell. Ønsker du hjelp eller innspill fra oss, er du alltid hjertelig velkommen til å ta kontakt.

Vi som jobber her

Byrået består av fire medarbeidere;
Tom Roger Gulbrandsen, Kathrine Espelien Gjestvang, Synnøve Rustad og Øistein Nettum.

jacob svarre tom roger

Tom Roger Gulbrandsen

Gravferdskonsulent

​Har vokst opp på Skreia og har levd det meste av livet i Østre Toten-området . Han bor i dag i Totenvika.

jacob svarre kathrine

Kathrine Espelien Gjestvang

Gravferdskonsulent

Har vokse opp på Skreia og bor i dag med mann og barn igjen på Skreia.

jacob svarre synn ve

Synnøve Rustad

Gravferdskonsulent

​Har giftet seg med en kar fra Snertingdal og bor i dag nettopp i Snertingdal.

jacob svarre istein

Øistein Nettum

Gravferdskonsulent

Har vokst opp i Vardal og har levd hele livet rundt Gjøvik. ​Han bor i dag i Vardal.

En del av Begravelsesbyrået Innlandet

Laeskogen Begravelsesbyrå er en av fem avdelinger i Begravelsesbyrået Innlandet.

​Med avdelinger på Vestre og Østre Toten, Gjøvik, Lillehammer og Valdres er vi et naturlig og godt valg i store deler av Innlandet.

Vi jobber etter et sett felles verdier, som er ekte, verdig og nær.

Gravferdsalliansen Far Vel

Laeskogen Begravelsesbyrå er stolt medlem av Gravferdsalliansen Far Vel, som består av frittstående lokale begravelsesbyråer over hele landet. Som allianse skal vi utvikle de beste produktene som trengs for hver unike kunde – uansett hva som trengs i sammenheng med et dødsfall, seremoni eller tiden etter.

farvel orig

Virke Gravferd

Vårt byrå ​er medlem av bransjeorganisasjonen innen gravferd, Virke Gravferd.

Gjennom medlemskapet har vi forpliktet oss til å følge «Virke Gravferds Standard for god gravferdsskikk» til enhver tid.

virkegravferd 2000x610