Det kan være viktig å få gjort dødsfallet kjent for slekt, venner, naboer og kollegaer. En dødsannonse er en kunngjøring fra de nærmeste at døden har funnet sted.

Dødsannonsen rykkes oftest inn så fort gravferds sted og tidspunkt er fastsatt. Tradisjonelt settes den i avisen, men er også oftest i digital format på internett. Dersom gravferden kun skal være for de nærmeste familie og venner, er det også vanlig å annonsere at gravferden finner sted /har funnet sted i stillhet. Det er dog intet krav om at et dødsfall må averteres.

Vi kan veilede i utforming av dødsannonsen, innhente pris og bestille plass i ønskete aviser. Gjennom vår nettside kan du lese og søke på de fleste dødsannonser i Norge.

UTFORMING

Det er vanlig å sette et symbol øverst i dødsannonsen. Korset er stadig mest bruk men det er også blitt mer alminnelig med andre symboler. Se liste over de mest brukte symbolene.

Under finner du det mest brukte utgangspunktet for en dødsannonse, samt noen forskjellige eksempler på dødsannonser.

mal d dsannonse 1