Når noen dør kan det være tungt og vanskelig å få overblikk og ta stilling til alt som må gjøres rundt dødsfallet.

​Vi hjelper til med forarbeid, gjennomføring og etterarbeid av de praktiske gjøremålene i forbindelse med dødsfall og gravferd.

ved dodsfall 1 1

​Her er våre mest aktuelle tjenester:​

 • ​Henting av avdøde ved dødsfall i hjemmet og på institusjon (døgnvakt)
 • Bestille og levere kiste med utstyr
 • Stell og nedlegging i kiste
 • Arrangere visning/syning og holde en eventuell båreandakt
 • Gi veiledning og informasjon til pårørende gjennom samtale
 • Sette opp og skrive dødsmelding og andre nødvendige papirer, samt melding av disse til offentlige myndigheter
 • Planlegging og tilrettelegging av alle typer seremonier
 • Oppsett og bestilling av dødsannonse og takkeannonse
 • Utarbeide og trykke sanghefte til seremonien, evt. også til minnesamvær om det er ønskelig 
 • Formidling av solosang og/eller instrumental musikk til seremonien, samt kontakt med organist 
 • Bestille blomster 
 • Forestå med pynting og assistanse i kirke/kapell 
 • Transport av kiste til kirke/gravlund
 • Ordne gravsted 
 • Sette opp ventekors ved graven i påvente av gravstein/inskripsjon 
 • Bestille gravstein og/eller navnetilføyelse
 • Forsendelse av kiste og urne i både inn- og utland

Se gjerne vår informasjonsbrosjyre.

Vi har også samlet en hel del informasjon på vår side med Nyttig informasjon.